Resultaten voor emdr

Home
emdr
EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing.
Therapievormen EMDR Existentiële therapie Gestalttherapie RET Schematherapie Schrijftherapie Transactionele Analyse Over therapie Denkfouten therapie Geschiedenis therapie De psychiatrie Wie is van hout Verhaeghe: Identiteit DSM V Handboek De GGZ De GGZ van nu Eerstelijns zorg Instellingen GGZ Hulporganisaties GGZ Boekenhulp.
EMDR therapeut Allekindertherapeuten.nl.
EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn.
Antonius Zorggroep // Medische psychologie Behandelingen voor volwassenen EMDR.
Wat is EMDR? EMDR is een therapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een of meer schokkende ervaringen. Bijvoorbeeld een ongeval, ziekte of opname. Waarvoor is EMDR bedoeld? Bepaalde gebeurtenissen kunnen een grote invloed hebben op uw leven.
EMDR.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing afgekort EMDR is een therapie voor mensen met psychische klachten na een ongeval, na het krijgen van de diagnose van een ernstige ziekte, het moeten ondergaan van een ziekte, een ziekenhuisopname, een belastend onderzoek of een intensieve behandeling.
Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR Effectieve jeugdinterventies NJi.
Bijdragen aan kwaliteit en effectiviteit. Databank Effectieve Jeugdinterventies Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR. Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR is een behandelmethode voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornis of Post Traumatische Stress Stoornis PTSS.
EMDR Pec ggz.
Dan is een traumaverwerkingsgerichte therapie zoals EMDR mogelijk een behandelvorm die u kan helpen bij het verwerken van deze gebeurtenis. EMDR is een behandelmethode die toegepast kan worden als klachten in het heden voortkomen uit nare traumatische gebeurtenissen in het verleden.
EMDR therapie Samenwerkende therapeuten Nederland en België.
De Samenwerkende EMDR therapeuten beschikken allen over het juiste en geldige diploma en voldoen aantoonbaar aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Allen die vermeld zijn op de website hebben tevens ruim voldoende diagnostische kennis en houden zich aan de reglementen die gesteld zijn binnen de EMDR opleiding.
EMDR Forte GGZ.
Bij Forte GGZ wordt deze behandeling aangeboden door GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen en erkende therapeuten, die goed zijn opgeleid door de Vereniging EMDR Nederland. Voor meer informatie zie: http//www.emdr.nl: Op deze website vindt u niet alleen achtergrondinformatie, maar ook filmpjes van hoe EMDR in de praktijk aangeboden wordt.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR dr Pauline Spaan, Klinisch Neuropsycholoog.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR. EMDR kort samengevat.: EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van één of meerdere schokkende ervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van herbelevingen of nachtmerries.
EMDR - Behandelingen Gelre ziekenhuizen Gelre ziekenhuizen.
Hoe verloopt EMDR? Uw behandelaar onderzoekt eerst goed of EMDR wel de beste therapie is voor uw probleem. Als we besluiten dat EMDR een goede keuze is, krijgt u uitgebreide uitleg over de therapie. Als de behandeling start, dan vragen we u om terug te denken aan de gebeurtenis.

Contacteer ons